Termeni și condiții

Introducere

Prin folosirea, respectiv vizitarea acestui site, vă exprimați acordul expres pentru acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru folosirea site-ului în condiții optime, vă recomandăm citirea cu atenție a acestora. În acest sens, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că prin navigarea pe site-ul nostru, Mica Elvetie , poate îregistra informații sau date cu caracter personal oferite în mod voluntar sau obținute prin intermediul cookie-urilor. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Confidențialitatea datelor personale și securitatea informațiilor

În conformitate cu prevederile legale din Legea nr.667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea nr.506/2004 privind preluarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, vă informăm că, în urma oferirii de către dvs. a datelor personale, avem obligația de a le administra și prelucra în condiții de siguranță și în conformitate cu scopurile legale specificate.

Datele care pot fi preluate de la dvs. se referă la : nume, prenume, adresă de e-mail. Scopul colectării și prelucrării acestor date se referă la crearea unei baze de date ce va fi folosită pentru marketing, facilitarea serviciilor oferite clienților noștri și fidelizare, eventuale promoții, buletine informative periodice etc. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislația relevantă. în acest sens, pentru protejarea informațiilor personale, utilizăm tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Nu garantăm însă, că informațiile transmise prin internet sunt securizate sau că, din cauze ce nu sunt imputabile site-ului nostrul, aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori.

Echipa noastră se obligă ca datele dvs. personale să nu fie dezvăluite către terți fără o autorizare prealabilă din partea clientului, excepție făcând operatorul de marketing. Cu toate acestea, vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau pentru a proteja sănătatea oricărei persoane.

În legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Legea nr.677/2001, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

• Dreptul de vă accesa datele cu caracter personal

• Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor dvs. cu caracter personal; dreptul de opoziție

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale)

• Dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legatură cu orice încălcare a drepturilor dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa office@micaelvetie.ro.

Vizitatorii site-ului nostru pot trimite comunicări pe formularele de contact, pe adresa de e-mail sau telefonic atât timp cât conținutul acestora nu este contrar legii sau bunelor moravuri.

Copyright

Întregul conținut al site-ului – fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe sau alte date sunt proprietatea Mica Elvetie și a partenerilor săi și este protejat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Preparatele culinare prezentate pe site sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, echipa noastră vă prezintă cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora.

Navigarea pe site-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legilor în vigoare. Încercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate pe acest site, dă dreptul unilateral și neechivoc deținătorului sau legal de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal, astfel că orice încercare de a exploata site-ul în scopuri comerciale sau contrare intereselor Mica Elvetie este interzisă.

Promoții și oferte speciale

Echipa Mica Elvetie își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a ofertelor speciale pe care le desfășoară. Promoțiile active sunt aduse la cunoștința clienților prin intermediul site-ului sau prin email. De promoții beneficiază doar acei participanți care respectă întocmai regulile afișate, operatorul rezervandu-și dreptul de a întrerupe sau anula în orice moment promoția fără o notificare prealabilă.

Dispute si conflicte

Orice conflict ivit între Mica Elvetie și clienți va urma calea unei concilieri amiabile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Dispoziții finale

În cazul în care una sau mai multe clauze din cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în stransă legătură cu aceasta din urmă. Odată cu exprimarea consimțământului, clientul acceptă fără obiecțiuni termenii și condițiile de utilizare ale site-ului Mica Elvetie.

R

Blue Gourmet

Activitatea noastră actuală